Wolność po bolszewicku

Wydarzenia minionych dni przynoszą przykłady wolności, która moze być różnie definiowana.

Co oznacza to słowo i jak się do niego odnieść?